Zenhut

Hij vertrekt
zonder te weten waarheen.

(Brief aan de Hebreeën, 11-8)

STELSEL

Iets verschijnt en krijgt
namen voorzichtig
laat geest intact

want broze wensen
van bestaan in waan
weven huiden

die tijdelijk
kleven uit zucht
naar bevrijding

laat er ruimte leven
om allen te openbaren
stemmig dat

enkel de maan
met haar schijnsel
ons leidt op het pad.

◄║►

CEL

Wereldgegeven ontheemdt
en bevrijdt in elke nis
van dit kristalnet broedt
een gloeiender oog.

◄║►

BEZOEKSTER

Sluit de blik en zie
zij huilt om mij

sluit je mond en hoor
zij houdt van mij

sluit je hart en weet
zij woont in mij

sluit je buik en voel
zij zucht in mij

open het lijf en wees
vlees van haar.

◄║►

THUIS

Thuis in de wereld
is werkelijk niets
vervuld beleeft niemand
het schootgewelf

men reist in onrust
oefent vreemde adem
waarin geen ander
deelt dit niets

stilaan stabieler
wentelt het licht
tot er rondom tolt
celgespuis

laat het binnenlijf
goedheidskathedraal
jou bekeren tot
een altijd open huis.

◄║►

LERAAR

De rouwdienst ten einde
roert hij des te levendiger
de tovertrom

nors brult zijn tong
als de dharmaleeuw zegt
koeltjes wakend

weiger de omweg
beboet het zwartgoud
sus de dwarsheid

en laat een eerstgeborene
bij god zich nooit
misleiden.

◄║►

BODHISATTVA

In zuivere grote open werking
zwaait deze berg van heilig willen
zijn knoestigste staf.

◄║►

OMGEVING

Lichaamswildernis
zover het oog reikt
vreet adem zich duister

door vormen vóór ik al
wist deze werking
alles aanwezig zo

eeuwig brengt het licht
van schepping vol
lege fantomen

zachtjes thuis
deze iris in de woeste
glans van ongereptheid.

◄║►

DANK

Behoed en gezegend
vaker dan ik besef

voorzien van dieper
vermogen thuis in

lichter mysterie rijk
aan fijner lichaam

mensen oneindig
liever dan ik besef

◄║►

TOETS

Onrustig zwak en
eenzaam drentelt afwezig
de geest zich verbeeldend

wezens in huizen
gezichten en handen zij
verzachten de pijnplek ik

zou er zijn als
zij bestonden maar
zelfs dan misstaat het

te haken naar droomsel
uit het dollemansbed
van vierkant vleesgemak.

◄║►

VREDE

Onmacht en overmoed
neigen de vlam zijwaarts maar
heilig vuur wenkt dieper

illusies ruimhartig
leveren hun aandrang
achterwaarts retour

goed kan niet beter
wijs zijn wij klaar
vier liefdeskracht maar.

◄║►

ADVIES

Leraren machtig
de weg maakt hen groot
koester hun woorden
oefen je dood

laat eerlijk bewustzijn
jou helderheid geven
stervend slechts
komt men tot leven.

◄║►

ZWERVER

Verplaatst raak je ontheemd
– uit last een vreugd
in lust verdriet

ontmoedigd val je stil
– wat nergens deugt
kent vrijheid niet.

◄║►

OEFENEN

In lekloze stuwing
van adem valt brekebeen
gewiegd door aarde
steeds rauwer in slaap.

◄║►

MUSEUM

Tanende interesse
achterstallig onderhoud
ontbrekende toekomst

sluiting
van optiemuseum ego
was nooit een optie.

◄║►

WEG

Het wordt te druk
voor uitleg geen tijd

hier kies een bezem
ontwar je zaligheid.

◄║►