Eindelijk

VOLVOEREN

Het zekere sterven
afgelopen tijd

van ondermijnde doelen
de eindelijke adem

laat zich meesterlijk volvoeren
in dit levend sterfgeval.

◄║►

HERINNEREND

En hoe ik dagenlang
en hoe wij groeiden
en hoe het eten rook
en hoe de lente kwam

en wat ik wilde
en wie er meeging
en hoevele dromen
en waar de tijd blijft

of zij soms weg is
en of wij samen
en of de nacht valt
en niets dat duurt.

◄║►

ARMOEDE

De diepste drang is
armoe

noem de dood je duurste
lichaam.

◄║►