Hanshan

KOUDE BERG

Mensen maken van het lijf hun wortel
en de geest is dan hun stam

de geest mag niet scheiden van de wortel
wil de wortel blijven leven

maar je kunt dit lot niet ontlopen
verman je daarom en kijk in de spiegel

als je de Diamant Soetra niet leest
maak je bodhisattva’s ziek.

Hanshan, 8e eeuw
Red Pine: The collected songs of Cold Mountain;
Port Townsend 2000, p. 133

◄║►

SNEL, ALS OP BEVEL

Jij die mijn gedichten leest
bewaak de puurheid van je hart

maak van bescheidenheid je hebzucht
oprechtheid wordt jouw mooiste sier

duister karma laat zich lossen
voor wie vertrouwt op ware aard

ontdek vandaag je boeddhaveld
doe dit snel, als op bevel.

Hanshan (8e eeuw),
Bron: Red Pine: The collected songs of Cold Mountain.
Port Townsend 2000, p. 37

◄║►

SPRANKELEND

Helder sprankelend water
toont moeiteloos zijn bodem

het hart aan baat ontstegen
ondergaat geen lotgeval

jaagt jouw geest niet op illusies
wat valt er dan te veranderen

als je dit kunt verwerkelijken
duistert nergens iets voor jou.

Hanshan (8e eeuw),
Bron: Red Pine: The collected songs of Cold Mountain.
Port Townsend 2000, p. 179

◄║►

FLARDEN

De grote oceaan is grenzeloos
met draken en vissen in miljarden

ieder verorbert iemand anders
drukke dwaze stukken vlees

zolang hun geest geen rust kent
verrijzen er illusies als flarden mist

helder schenkt de waarheidsmaan
in alle openheid haar licht.

Hanshan (8e eeuw),
Bron: Red Pine: The collected songs of Cold Mountain.
Port Townsend 2000, p. 191

◄║►

KORT LIED

Vanaf de allerhoogste top van de berg
is geen grens te bekennen, waar ik ook kijk!
Niemand weet dat ik hier zit, alleen;
de ene maan doorstraalt een koude lente.

Deze voorjaarsbeleving is niet als de maan
die onbewogen de ruimte beheerst.
Ik mag nu wel even dit kort lied zingen,
maar mijn zingen is geen Zen.

Cold Mountain (tr. Burton Watson): 100 poems by the T’ang poet Han-shan.
New York 1970, p. 80

◄║►