Beoogd Land

GELEIDEBRIEF

Geest noch lichaam
raakt een vlaag uitheems
het hart voorzichtig

zonder maatregelen
moedig dus verheft het
zich in erbarmen

na eeuwen verankering
tijdig vertrokken nu
spreekt de wind

er is geen andere keus
voor een tocht die gewillig
door lijden leidt

er is geen andere kant
en geen stroom die de dood
overschrijdt

er is geen andere kracht
dan het zelf waarin alles zich
zelveloos bevrijdt.

◄║►

ROEPING

Ontwaak uit bermbestaan
word wandelaar kies
koers naar heilig water

oceaan geweldenaar
draagt goedgeluimd in klankboot
jouw leven als een oeverlied

navigeer hoofd hart en ziel
tot heelal in elke
cel die luistert

aan de open einder
verwelkomt wilde vegetatie een
ooit geordend innerlijk.

◄║►

RUSTPLAATS

O liefdevol woeden
reinig van moeienis.

◄║►

SLAAP

Aan het einde van
de droom rijst godsbewijs

door zinnewaas baant
lichthart zich leven

alle porie ademt onschuld
nog zoeken wimpers vereffening.

◄║►

WERK

Met dezelfde nietige
steen in de hand

naar eenzelfde vage
plek in het huis

voor hetzelfde karig
loon van de baas

elke ochtend
mens na mens in functie

met eenzelfde vreemde
geur om het hart.

◄║►

GEESTVERWANTEN

Gedrochten van zin gegeven
vlees vecht of vrijt
men zich beeldend

het gezag tracht moeizaam
te bepalen wie of
waar hier dader is

naamloos
trekt godsvrucht
door vaandel en val.

◄║►

BUITENLEVEN

Wat lange tijd wachtte en zocht
naar verblijf ging spoorloos
teniet in het droomdal

langs glooiing klinkt de aanzet
tot weerloos lied van een zanger
die wandelt in afloop.

◄║►

AAN ONS

Je gaat op weg
al ontgaat ons hoe

elk weldra ontwaakt
in helle waan

tastend naar licht
zingt niets

toch duisterder
dan liefde.

◄║►