Het deelbare

DOORDRONGEN

Enkelvoudige opschoning
in de poort waar geen poort
ooit verschijnt

doemt geen verleiding of
bedreiging niets
vraagt om wezenlijkers

liefdevolle woestheid
glundert bij de eerste
vreugdekreet

ontsloten het zegel
geruststellend de wetten dus
welbewust de opmars

door het oog dat
ons ontelbare tochtgenoten
alwetend voorziet.

◄║►

COMPLETERING

Gedragen door de stuwing
gekoeld door de bries
grondige aan- en afvoer

doorwasemd door gloed
verzadigd door vocht
lichtvoetige drakenzang.

◄║►

HET DEELBARE

Je laten zien en worden
gezien in bedoeling
die nergens afwijkt
of lekt of weigert
te belichamen

geest en weefsel
werden aangereikt om
een lichtpad te effenen
dat altijd al verbond
ons bloedontbonden oog

bij glorie en ellende
zetelen wij boeddha’s
in het wijsheidshart
van viervoudig
sprankelend menszijn

niemand die ons dit
zo laveloos gunt
als de eerste de beste
bodhisattva onderweg
met oceanisch krachtvoer.

◄║►

SYNCHROON

Stel iedereen gerust
niemand leeft eenzaam
ontvuld door ogen
die liefde leerden zien.

◄║►

GUNNEND

Er zijn geen anderen
noch ben jij zelf mens
als ontmantelde sterveling
aantoonbaar struikelblok

een idee wellicht
was het resterende ijling
uit fantoombestaan van
invulling en aanname

gunnende voeling
is wat jij zocht
en nooit kwijt was

leerzame oefening
dit lichtjes je openen
voor verzengend aanbod.

◄║►

SMIDSE

Wat is deze ruwe oven
zonder het kostelijke
oog van zijn smid?

◄║►

HET LIED

Verwoesting toegelaten
in salvo’s van lijden

de knechten van houvast
bevrijd uit mijn cellen

met elke teug
nu een vrediger taal

en in dit hart een lied
eeuwen verloren gewaand.

◄║►

HARTSVULKAAN

In diepste waardering
begint en eindigt de dag
voor dit levende wonder
dat lichaam heet maar
ademt als hartsvulkaan

anonieme grondkracht
in vuurvochtig bevel
te smelten deze sterveling
tot wensjuweel van
totaalbestaan.

◄║►