Het deelbare

DOORDRONGEN

Enkelvoudige opschoning
in de poort waar geen poort
meer verschijnt

doemt geen verleiding of
bedreiging niets
vraagt om wezenlijkers

liefdevolle woestheid
glundert bij de eerste
vreugdekreet

ontsloten het zegel
geruststellend de wetten dus
welbewust de opmars

door het oog dat
ons ontelbare tochtgenoten
alwetend voorziet.

◄║►

COMPLETERING

Gedragen door de stuwing
gekoeld door de bries
grondige aan- en afvoer

doorwasemd door gloed
verzadigd door vocht
lichtvoetige drakenzang.

◄║►