Koorzang En Kerkgang

Si tu crois dans ta vie qu’il y a plus grand que toi,
tu seras sauvé.   

(Paul; Vézelay 1976)

VIGNORY

Gelegen in de bocht
van de enige straat in het dorp
lijkt het temidden van de andere
een boerderij van buiten

binnengetreden door de onbewaakte
al eeuwen openstaande deur
sta je in de koele oude gerechtigheid
van keizer Karel en consorten.

◄║►

VÉZELAY

De jaarlijkse zegen
alom is geoogst
steen en hout weet men
vanouds te vieren

ons dalen doet de rijke daken
neigen naar het godshuis
rijzend in blauwe
leemte.

◄║►

PONTAUBERT

Late voeging
kostersattributen

langs de deur
verkeer

een geest ontvolkt
leeft niet meer.

◄║►

FONTENAY

Entree 7 franc enkel
aan gidsenhand en
geen fotografie

waar tolheffers huizen
treedt men onder dwang slechts
of uit noodzaak binnen

buiten
levert balspel
een serener geluk.

◄║►

LA CHARITÉ SUR LOIRE

Zij heeft veel te lijden
gehad onze lieve vrouw
de luitjes hebben zich
genesteld in haar lendenen

haar schip ligt
bloot onder gods lucht
haar vloer bestraat voor
wandelaar en wagenpark

elke generatie beitelt
zijn wensen en willekeur
in de smetteloze maagd
onschendbaar geschonden.

◄║►

NEVERS

Via torenhoog buitenwijkbeton
door een dichte binnenstad
treft men haar gaaf
behouden en verweerd
groen lover eromheen
en eeuwenoude vrede

meer monnikendaad
dan priestergedoe
schenkt het licht
gericht naar het altaar
van achteren vallend
het steen de kleur van de dood

soberheid
en dan de lofzang
de stem gaat zingend
rond en waarborgt
zonder woordzin haar
klank het eeuwig leven.

◄║►

AUTUN

Een grootse ingang heet nauwelijks
welkom zodra men zijn huizen
ervoor heeft gebouwd

nóg zo verstild kan muziek niet
bekoren als beide orgels blijken
onbemand breekt zij op slag

van zessen wanneer de koster
zijn recorder stopt en het licht
dooft in de kraam achter het altaar

verheft tussen de bonte beuken
een majestueuze tombegeest
haar onbezoldigde zang.

◄║►

TOURNUS

De niet levende muziek
pralende kapellen
of eigentijdse aflaat

zij dienen de hoge schijn
der historie zodoende
der lieden dunk.

◄║►

CLUNY

Godsgevel blijkt doktersdeur
wijs gericht een goede raad

onvolvoerd de opdracht
maar voorgoed hervonden

keer ik verder ’s ochtends
nevel rond de verre toren.

◄║►