Vlezigst

1

Ademt het hart niet
in schoot van eenheidswerking

hijgend verslagen raad zoekend
in het vele vlugge steeds

ben je vlees gebleken
en waarheid weet dit bovenal.

◄║►

2

Vanwaar verbijsterd nog
door zinnen heen concluderend

vanwaar toch steeds de ruimte
voor woordspel lekkende verwikkeling

werkzaam bevragen zal nooit
zich het volle.

◄║►

3

De kop schreeuwt bekneld ik
heb te hoog gegrepen

ongezien sloegen mij wanden
van werkelijkheid tot zerk

onthoofd stuiter ik meewarig
op leegte’s bodem.

◄║►

4

De fonteinontkenner
zegt dat bloed ach stolt

is goud soms erts of reëlere borg
voor onverzekerbaar genezen

licht dat stil ons lijvig sproeit
geurt meer en meer naar nectar.

◄║►

5

Waar realiteit ons al
herleidt naar substantie

wil de dwerg daadkrachtig
zich nog benevelen

zwier bundeltje slierten
door leegte’s bochtenspel.

◄║►

6

Zuiver groot en open spoelt
krachtvertoon geruisloos

nood verhelpend ook komt
logger werkverkeer op gang

vroeg in de ochtend
zingen vogels luid en helder.

◄║►

7

De droom was creatief bordeel
meiden welgemoed en zorgzaam

hun zonnig plein begaanbaar
voor de veilig ontketende dolleman

die spoor na spoor bereid
bleek bekaf te volgen.

◄║►

8

Vleesvracht is het universum
ongebreideld mysterie

van trilling ontgrendelde
kracht doortrekt ons weefsel

op ieders fragiele netvlies
drijft luchtdicht een wereldschim.

◄║►

9

Denken verrijkt niet noch verarmt
wat werkt steevast

is heiligst doeltreffend
onze ademloze ontzetting

ten afscheid van wat dan ook
beschaamt.

◄║►

10

Karmavlies omhult deze als huid geboren
door lust geboeide sterveling

raakbaarder gloeit boeisel
in vormloos verteren

enigszins gerustgesteld begint
mijn gebeente zich te ontbinden.

◄║►