Nieuw

ONTKETEND

Als gelei pulseer je
in alle richting

je ontsluiert mij
van binnenuit.

◄║►

GLANS

Wat vrijkomt aan glans
uit het afscheid van grijpen
danst doorheen verwording en
naijlend gruis de contouren
aan flarden van een uitgewoond
strijdperk – vreedzaam
lijden stroomt heilig
door de rijzende branding
van enkelvoudig
licht.

◄║►

JUWEEL

Nieuw is wat zonder begin
nergens eindigt nooit
neerkomt dus op gemak
– ijdele opsmuk
voor de ontwende lichtganger
getooid met wat wereld
steevast achteloos wegzet
om eeuwen later te propageren
als wensvervullend
relikwie.

◄║►

GROTER

Aan greep onttrokken suf
benoemd en kinderlijk
gekoesterd ben ik illusie
na illusie gaan wisselen
om beter geld – groter goed
deed mij vermoeden dat
ingaan op allerfijnst gewin
per saldo toegang geeft
tot werkelijk voorhanden
overvloed.

◄║►

ZONNEN

Grote zonnen lang gezocht
openen hun bloeikracht
in de banen van het vlees
zijn zo de levensdagen
van langdurig licht
voorzien – rimpeloos vredig
vlei ik me neer bij de stroom
en zie de lome vinslagen blind
gehoorzamen hun razend
gezag.

◄║►

STROOM

Tegen de stroom in leef je
steeds nieuwer gevrijwaard
van marktwerking steeds
dieper de kracht in van
oorspronkelijk vertrouwd
het ongeborene zijn dat
geen tweede kent – jij
waarzegger die loon weigert
voor de weelde van
stuwsel.

◄║►

VERZADIGD

Volle opname
veroorlooft niets anders
dan in roerloze eenvoud
elk soort bewogenheid
genietend te laten malen
in het gretig ratelen
der tekens – ongekend
hoe immens vredig
adem zich in ons
uitleeft.

◄║►

OOGLOOS

Het ongeziene laat
zich innerlijk beleven als
een serum dat ruim
tast het van vele wanden
ontgrensd bestaan – ik
weet me overbodig hier
en zoek lichte toevlucht
bij vochtgedoog zolang
verdorring komt nog met
kapsones.

◄║►

EEUWIG

Nu de tere woeling niets
ontziet en sneller zich
verplaatst dan wijsheid
bijbeent blijft er niets
meer over – vreugde
zelfs is teveel gezocht
in vormhouvast van zieleheil
dat superieur voortkauwt op
haar nooit te verteren
volheidsvezel.

◄║►

WAKKER

Voortaan hoef je je niet
te profileren op het spel
staat werkelijk niets
van belang is slechts
geen ik te dragen – ja
zelfontdekking begint
in helle eerlijkheid van
elk mens die waardig
meegaan weigert met
gedroom.

◄║►

ONTKOESTERD

Woorden zijn kreten
uit de strelingskern

zucht jij
me bezingend.

◄║►