Feiten Bedingen

ORGANISCH

Geen verband
verbintenis heerst

niemand geboren
niets ten einde

alles ademt
in en uit.

◄║►

AMBTELIJK

Materiaalbeheersing
bijna monomaan

wordt de stift spitster
blijft het vlak witter

verfijnt de hand
zich gebaarloos

om groter belang
dan het zijne.

◄║►

VOORTBEWEGEN

De moeite die het kost om oud
en met zo’n schamel voertuig

voort te blijven gaan de wil
gevergd om op te staan

in kou de kachel weer te warmen
zich te kleden op wat altijd wacht

uitzicht op een steeds stroever
grimas van verval.

◄║►

DROOM

Een dier onthoofd
kruist het stille erf

moeder, ik ben
thuisgekomen

klinkt het langs
de stenen gang.

◄║►