Een Ziel Getekend

Echte vragen stel je
omdat je een antwoord ruikt.

DE WERELD

De geest verwijlt hier in
de voorhof dolend

rond kleurloos bedenken
dat alles beter is

dan sterven aan een beeld
van levenslust.

◄║►

DE MENS

Hij kwam ter wereld met een glimlach
die leed zoekt als om voedsel en

elders mint dan bij gegoede burgers
waar hij verworpen wordt ondanks

de kleurrijke gebaren die hen bekeren
konden van mateloos gemiddeld zijn

als hartegang ten dode kiest hij
zijn eigen wijding aan de factor mens.

◄║►

DE ARBEIDER

Tekens getrokken
mensen gediend

ritmes bewezen
plekken gezocht

kleur bedwongen
tijd niet gekend.

◄║►

DE WAAN

Zwermen voelbaar
duurzaam storend

stemmen manend
roeren mij

dringen rondom
duizend kleuren

enkel maanlicht
niet erbij.

◄║►

DE ZIEL

Oeverloos naar vreemde
vrouwen

een kale hut
waar het hart slaat

onder aardse
taferelen.

◄║►