Veldbek

MAJESTEIT

Stille majesteit van oudste
chaos deint schoorvoetend
zich dit zintuigverhaal
tot bloed en sap gevezelde
kolk van gloedvol vergaan.

◄║►

GERUSTSTELLING

Ik werd nooit echt gerustgesteld
tot nu dit gezelschap van boeddha’s
mij gewichtloos belichaamt.

◄║►

VERTROUW

Onder je gebaren
kruipt sap van waarheid
al valt ijdelheid als
dood hout om je heen

onder je woorden
zingt stillere goedheid
al nestelt scherp zanderig
twijfel zich in je keel

onder je bedenksels
stroomt leven wonderlijk
al oppert blindheid
haar voorspelbaarst bederf.

◄║►

STABILISATIE

Rusten op de adem
is zakken naar de bron

vele taferelen
verre verschijnselen
ontwortelend denken

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel

onrust angst
onpeilbare dwang
woud van verlangens

rusten op de adem
is zakken naar de bron

zwak en behoeftig
aangetaste leden
uithuizigst bestaan

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel

beelden als water
vlagen gevoel
waan alle greep

rusten op de adem
is zakken naar de bron

weten van liefde
licht in het hart
bevrijdingsritueel

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel.

◄║►

VERTREK

Vroeg of laat
linksom of rechtsom
de deur gaat uit zijn hengsels

geen afscheid
geen ingang gunt
vreemd ons dit voertuig

bewoog levenslang
onwennig immers
leegte jou niet?

◄║►

UITGEWERVELD

Uitgewerveld bengel je
iel aan de onderrand
van de karmische trechter
die innig ons dient

aan het einde der tijden
wenken geen opties
alles neigt nederig
richting het vuur

vanouds deint de vulkaan
geduldig vierend
haar heilige massa
met bedwelmende zang

door alles heen ademend
stuwend van werking
verruimend je cellen
en niets blijft hier heel.

◄║►

BEWERKT

Er is werking
geen verwerking van
processen geen spoor

grote werking slechts
open werking
alles louter werking

als waarnemers
worden wij erdoor
gewaarmerkt

want wie herkent
zich tenzij zicht
openbarend

waarmee vaststaat
hoe zoekers zich
vinden leeg.

◄║►

BESTAAN

Zakelijk
slaat schrik om je hart
waar snelle schoenen knellen
en de grove loer suist

persoonlijk
kiest elke klant zijn fauteuil
en legt een hard ademende hand
op andermans schouder

menselijk
worden we gewaar
hoe de wind gromt goedaardig
alle ballast huiswaarts .

◄║►

KOORTS

Bijt je ongeboren stuk
verdwaasde ontvlam

met kracht zo groot
het doel zo nabij
de zalige werking

egozuur smelt tederst
in ziedend dharmavuur.

◄║►

DUIZEL

Ga zitten
duizelingwekkender
in nabije echtheid

loof het vlees
tover de adem
verwelkom het hart.

◄║►

ALLES

Onbewogen de wind van
vormloze werking
voedt het pure serumvuur
dat rotting heelt

tot nooit meer te ontbinden
kracht in stuk
voor stuk ontwakende
karkassen.

◄║►

SERVEREN

Zoals ik kaas en koffie
zo mint dit sterven mij
werking van mysterie
serveert het leven vrij.

◄║►

Sintels

BEKOELD

Hoe zou een god
dit lavavlees niet
weten te belichamen

ikloos zijn wij
sintelende voortgang
van koelste vuurbeleving.

◄║►

HET GOD

Het god is het ene
alles dat voorgoed
ons vervullend zich
nergens ontbreekt.

◄║►

MEESTERLIJK

Eenheid noemt zich mijn meester
feilloos bespeelt mij zijn hand

onrust en gemis maakt hij
tot jaloerse luisteraars.

◄║►

SINTELEND

Er is voor dit spel
geen voorschrift

val in de schacht
en wek klankkans

je dankt de damp
zijn lichte warmte

je geeft het oog
zijn koele plek.

◄║►

HET WERK

Gericht bestemd
wordt werk gemaakt

wervelvragen
bemorsen kluts
en kluns

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

steeds trager
zoeken tekens
hun onvindbaar lot

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

niemand die de plek
van vuurdans
herkent

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

vergeefs grijpt
vlees zijn nieuwste
wanhoop

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

ik adem
onthutst naijlend
mijn grijze waan

gericht bestemd
wordt werk gemaakt.

◄║►

ONTWARRING

Met gesloten blik ontwaar je de pose
waarmee jouw oog de wereld opent

onwennig begroet dit hart de deining
die schepselen aan woorden helpt.

◄║►

HUIS

Verbeten volgt waarheid
haar eerste geur vlees
knarst van volmaaktheid

niet waarneembaar
vredig draait genieter
in de as

van innerlijke armoe
gul omgeven wijsheid
weet voldoende

het goede kent zich niet
huis zonder duiding
dit levenslied.

◄║►

OORSPRONKELIJK

Als overrijpe appel
laat je je vallen
in vruchtbaarder aard

huid wordt kracht
sap is kracht
merg maakt kracht

in helder licht
bij open wind
uit oudste oorsprong

voed ik bodem
van vele bomen
het bloeiend zaad.

◄║►

HERAUT

Levende dharma
getekend van godsbestaan
wettigt dodelijk karma
beslecht in vormenwaan.

◄║►

DODENRIJK

Je denkt ik
wil niet dood
je bent het al

je denkt ik zal
niet meegaan maar
je gaat moeten

denk niet zo vreemd
leef liever en kijk
naar jezelf

doorzie wat je droomt
verlies wat je liegt
wen aan de trilling

dit is hoe geblinddoekt
zwerver wankel
jij je bevrijdt.

◄║►

Zenhut

“Hij vertrekt
zonder te weten waarheen.”

(Brief aan de Hebreeën, 11-8)

STELSEL

Iets verschijnt en krijgt
namen voorzichtig
laat geest intact

want broze wensen
van bestaan in waan
weven huiden

die tijdelijk
kleven uit zucht
naar bevrijding

laat er ruimte leven
om allen te openbaren
stemmig dat

enkel de maan
met haar schijnsel
ons leidt op het pad.

◄║►

CEL

Wereldgegeven ontheemdt
en bevrijdt in elke nis

van dit kristalnet broedt
een gloeiender oog.

◄║►

BEZOEKSTER

Sluit de blik en zie
zij huilt om mij

sluit je mond en hoor
zij houdt van mij

sluit je hart en weet
zij woont in mij

sluit je buik en voel
zij zucht in mij

open het lijf en wees
vlees van haar.

◄║►

THUIS

Thuis in de wereld
is werkelijk niets
vervuld beleeft niemand
het schootgewelf

men reist in onrust
oefent vreemde adem
waarin geen ander
deelt dit niets

stilaan stabieler
wentelt het licht
tot er rondom tolt
celgespuis

laat het binnenlijf
goedheidskathedraal
jou bekeren tot
een altijd open huis.

◄║►

LERAAR

De rouwdienst ten einde
roert hij des te levendiger
de tovertrom

nors brult zijn tong
als de dharmaleeuw zegt
koeltjes wakend

weiger de omweg
beboet het zwartgoud
sus de dwarsheid

en laat een eerstgeborene
bij god zich nooit
misleiden.

◄║►

BODHISATTVA

In zuivere grote open werking
zwaait deze berg van heilig willen
zijn knoestigste staf.

◄║►

OMGEVING

Lichaamswildernis
zover het oog reikt
vreet adem zich duister

door vormen vóór ik al
wist deze werking
alles aanwezig zo

eeuwig brengt het licht
van schepping vol
lege fantomen

zachtjes thuis
deze iris in de woeste
glans van ongereptheid.

◄║►

DANK

Behoed en gezegend
vaker dan ik besef

voorzien van dieper
vermogen thuis in

lichter mysterie rijk
aan fijner lichaam

mensen oneindig
liever dan ik besef

◄║►

TOETS

Onrustig zwak en
eenzaam drentelt afwezig
de geest zich verbeeldend

wezens in huizen
gezichten en handen zij
verzachten de pijnplek ik

zou er zijn als
zij bestonden maar
zelfs dan misstaat het

te haken naar droomsel
uit het dollemansbed
van vierkant vleesgemak.

◄║►

VREDE

Onmacht en overmoed
neigt de vlam zijwaarts maar
heilig vuur wenkt dieper

illusies ruimhartig
leveren hun aandrang
achterwaarts retour

goed kan niet beter
wijs zijn wij klaar
vier liefdeskracht maar.

◄║►

ADVIES

Leraren machtig
de weg maakt hen groot
koester hun woorden
oefen je dood

laat eerlijk bewustzijn
jou helderheid geven
stervend slechts
komt men tot leven.

◄║►

ZWERVER

Verplaatst raak je ontheemd
– uit last een vreugd
in lust verdriet

ontmoedigd val je stil
– wat nergens deugt
kent vrijheid niet.

◄║►

OEFENEN

In lekloze stuwing
van adem valt brekebeen
gewiegd door aarde
steeds rauwer in slaap.

◄║►

MUSEUM

Tanende interesse
achterstallig onderhoud
ontbrekende toekomst

sluiting
van optiemuseum ego
was nooit een optie.

◄║►

WEG

Het wordt te druk
voor uitleg geen tijd

hier kies een bezem
ontwar je zaligheid.

◄║►

Trapgat

TRAPGAT

In het hok aan de trap
maar dicht bij de haard
laat leven zich vieren
als een zegel ontsloten
weet de wind hier raad
met hersens van stof
uit poortloze waarheid
komt thuis hier je hart.

◄║►

GEMAK

Laat je beminnen
val stil op de bodem
van gemak is alle moeite
nu jou wentelt
de werkelijkheidsbries
van teder leven die
vurig werft om overgave
in het hart van haar held.

◄║►

ACUSTRUCTUUR

Schepping laat zich
puntsgewijs niet duiden
nergens bergt mensenhuid
willekeur zolang
de ene wet zendt
heilzame signalen van
een ongerepte kracht
die ons geneest.

◄║►

BEWIJS

Bespaar je bewijzen
toon ons liever
hoe waarheid leeft
door in stilte
stem te geven aan
wat elk moment
in jouw verbijstering
het vredigst klinkt.

◄║►

EENHEID

Er is sprake van eenheid
hoe anders laat jij je
raken dan aanwezig als
uit adem en aandacht
oorzaakloos brandend
geheim dat vervoert
van zinnenzwaarte naar
ontregelend licht.

◄║►

HANDEN

Velden zijn ruimte van
object volvoerende schepping
vierkant verloren dus
het voorspelbaar bestaan
van snurkende ikreus
die lijflijk verankerd
smacht rond zijn woning
naar wenkende handen.

◄║►

KRACHT

Oude boeddhas’ geheim
spektakelt ons glimlachend
om druk bedrog en wacht
op bewust besteed zweet
van wie hen weet te vinden
zodat vanouds bekommerd
zij verbazen hem met
wat nooit iets mag kosten.

◄║►

ADEL

Goede geboorte blijft
universele moederkoek
van oorsprong zich
tonend tijdloos juweel
dat steeds weer geruststelt
al die sturende denkers
zo dwangmatig bestemmend
hun achterhaald lot.

◄║►

HART

Vrijwillig geveld
door wijsheidsliefde is
onteigend de bodhisattva
nergens nabijer dan uit
een naadloos hart dat
weefsel bindend en
ademing spreidend
ieders bedoelen dient.

◄║►

Onthuld

Maar waarom zo moedeloos,
waarom opstandig?

(Psalm 42)

1

De droompoort versperd
keer je je om naar
waar licht valt

gloeipunt in vuurzee
vuurzee in gloeipunt
van ontbinding.

◄║►

2

Op open water
dobbert een boot
onnavolgbaar lichtjes

goedaardig
in wetmatige diepte
ronkt de draak.

◄║►

3

Wit vredig
strooit lotuszoon
wijsheidsvezel

serum
uit handen
van teerste kracht.

◄║►

4

Jacht op trofeeën
onteert de adel
die ons denkt

terecht
maakt mij de weg
tot bezemknecht.

◄║►

5

In de gedoofde vuurzee
glanst ongerept nog
gloeipunt

kijk recht
in hoe het oog
de draak beweegt.

◄║►

6

Geen teken
van leven nergens
respons

vormloos eender
verbergt zich ergens
hier kracht.

◄║►

7

Louter vuur verzacht
dit wenden
richting mensenhart

oprechtheid slechts
maakt ons
vastberaden.

◄║►

8

Adem
koel maar
noodzakelijk

zie
het ene licht
anders.

◄║►

9

Laatste omhulsel
licht van gewicht
licht van bedoeling

licht van ontstaan
licht van vergaan
eindig omhulsel.

◄║►

Pulver

1

Stofgoud kristallicht
het vlees
gedraagt zich niet

wij zijn kracht
die verdiend werd
straf die nooit komt

nabijere liefde
zich ons schenkend
uit zicht.

◄║►

2

Op klank
de stem komt
van verre

een gast
voor het hart
is het oor

in vezelomgeving
daalt rust
rond het weklied.

◄║►

3

Deze vriend die jou
verjaagt wil lang
ons heugen

stil draag je
het warme zegel
van zijn handdruk

steeds weidser
de glimlach waarmee
hij jou bewandelt.

◄║►

4

Vreemde beleving
zonder centrum of omtrek
naadloos en randvrij

in werkzame bloei
houdt leven ruimhartig
mij erop na

nergens wordt vrucht
niets geeft geplukt
iets vorm.

◄║►

5

In ons slaat stuk
het gemaal
van verworvenheid

steeds sneller
weet oorsprong zich
werkzaam

luchtig
dwarrelt behuizing
uit beeld.

◄║►

6

Vlekkeloos uitgevoerd
het onnaspeurbaar
bevel wekt moed

zonder geringste speling
activeert het
scheppingswerk alles

ongehinderd
verkondigt intiemste adem
haar ordening.

◄║►

7

Vredeskracht doordringt
weefsel en adem
vorm na vorm

danst ontdaan
vonkend in het vuur
dat nergens niet woedt

neergang zelfs
keert zich dankbaar naar
dit glansjuweel.

◄║►

8

Werkterrein met open
bodem vrij van
aangevoerde opslag

hier waait de oude
zonnewind mild
strelende schenking

dank laat tranen
een hart dat in onmin
zich teelde.

◄║►

9

Fijnstof die ons
ademzingt
door mergcement

en eeuwig liefdevol
opent ooit elk
eigenwijs sluitsel

laat stervormig reiken
tot in alle universa
dit momentaan wrak.

◄║►

10

Een spoorloze wiekslag
golft onvermoeibaar
door elk verschijnsel

beleefde warboel
zoekt steeds verlorener
naar oude kreten

uit veerdons glinstert
ademdiep
een diamanten oog.

◄║►