Strijdtonelen

PERSPECTIEF

Achter het oog
stroomt de brede rivier

onder de rivier rust
warme aarde

voeten betreden
het pad

wijze vogels
speuren naar zaad.

◄║►

DOELLOOS

Hier staat een paard
dat maar niet wil bewegen

het voert zich dagelijks suikerklont
en doezelt in de warme stal

wie komt
het tuig hanteren.

◄║►

WOONWIJK

Ondoordringbare huizen
geven naamplaatjes

wie woont hier
en waarom

humus over de daken
onraad onder de vloer.

◄║►

MIKPUNT

Onmacht van de kleine strijd
om zekerheid van eigendom
of betrekking op termijn

voortaan lag dat toch achter ons

niet voor niets hebben wij
gehoond en aangetoond dat
vraag en aanbod overbodig zijn

voortaan tijd voor poëzie.

◄║►

IN DEN VREEMDE

Hoeden zijn hier zeer gewild
per telefoon komen dagelijks
vele honderden vragen om

hoeden met ontkenning
hoofddoeken ter afwisseling
pruiken van verdriet

tegen vergoeding leveren wij
elk gewenst product voor
wezens in revisie.

◄║►

KINDERWENS

Ik had graag
mijn moeder gesproken

haar een bloem gereikt
daarna haar huis gebroken

zodoende steen voor
steen haar herontdekt

ik had graag een
moeder gesproken.

◄║►

MYTHISCH

Op een avond
maakten zij een cirkel
en droegen haar stapvoets
binnen de kring

stemloos sloten
de gelederen zodat zij
eeuwen later bleek
versteend

zelfs haar naam is
ons
verpoosden nu
niet langer gangbaar.

◄║►

Beleefde Noodzaak

PRIMITIEF

Vlammen van adem molken zij
tot dagenlange godenzang

zo laait het vuur van eerbied
dat elders in verdwazing dooft.

◄║►

GAST

Liefde straalt van zijn gezicht
maar wat hij doet blijft ingetogen
op zijn plaats

na het feest voor de geslaagde dag
loopt hij terug naar waar
hij thuishoort

het wijsje op zijn speeltuig
was nooit voor ons
bestemd.

◄║►

GENOTEN

Altijd staat de lach voorop
of in geval van vals gebit
toch altijd nog het lijf

zo wordt de dood een saai
gedenken van wat leven
had kunnen zijn geweest

maar stel de lach vergaat
in deernis desnoods
om eigen ongeluk

dan blijkt het lichaam
in slijtage plots
vreemdste onderstroom.

◄║►

HIJ

Hij is niet hij
dit is wat je weet

was je hem dan
zag je je niet

intussen verloopt
jouw personage

terwijl hij stenen
voedt.

◄║►

RUIMTE

Het kind vangt zijn ballon
de schuurdeur staat open
een vraag wordt gesteld.

◄║►

Op De Tast

DANSJE

Los losser losjes
steek de draak met evenwicht
geef om lijfsbehoud geen zier

dicht dichter dunnetjes
hoon de hang naar overzicht
voetjes dansen van plezier.

◄║►

VOORBIJGANGERS

Natuurlijk
hebben we mekaar lief
maar we moeten zo nodig steeds
boodschappen doen.

◄║►

BEGIN

Zelden wordt geluk geschonken
tenzij je als schenking
vibrators  aanvaardt

altijd wacht buiten wel
iemand met vrijkaartjes
en een lege envelop

het huis beschermt je
de kleren zijn droog

je kunt de strijd
verzekerd aangaan.

◄║►

OEFENING

De eenvoudige atleet
oefent

zijn hart klopt
overal.

◄║►

VERZOEK

Zeg hem dat hij stoort
zeg hem dat hij liegt
verwijt hem dat hij te laat komt

vraag hem wat hij wil
vraag hem waar hij is
luister niet naar zijn naam

hij zal gissen
hij gaat zweten
hij wil leven.

◄║►

ONMENS, ONDING

Ze liggen in elkaars
verlengde gebrekkigheid
van mens en materiaal

samen koesteren zij
vermogens
tot vermeerderen

elk delen zij
de onmacht van
een liefdeloze daad.

◄║►

Binding

ONMACHT

De avond is zo laat
en moedeloos legt men
zich neer bij gebleken
gebreken van de dag

de hoge dunk van
een strijdbare ochtend
ontsiert nu de hand die
bezweert wat hem tart

onmacht een lauwe
wil die weigert om
te buigen voor het
vallen van de nacht.

◄║►

UITZICHT

Het enge gat waarin
ik door de dagen val
wordt stilaan breder

sindskort groeien er
bloemen langs de wand
van deze woning.

◄║►

AVOND

Dit is het leven herleid
tot een dicht vertrek
waarachter de nacht weerklinkt

wijselijk strekke men zijn leden
als de hond die languit gevloerd
toch jachtig nog ademt.

◄║►

KRINGLOOP

Het komend zonlicht
staat in de sterren
de dag ging ten eind
als alles weleer

hier laveer ik als gold
het nog kansen te keren
maar de nacht alweer
oppert haar eindspel.

◄║►

HANDWERK

De volle gave der poëzie
is een lege hand

die sterk gestrekt
het kwade keert en slaat

op de dreun van
het lijden als toegang tot

de weelderig gevleugelde
zoen van geluk.

◄║►

VERKENNING

Dit gebied is onbekend
terrein van niet te bestrijken
omvang of aard

het is geen land
want groei ontbreekt
noch is er lucht of water

maar ieder leeft
hier dagelijks en doet
als was hij thuis.

◄║►

SCHILDER

Hij zit het leven
op de huid

met elke streek
streelt hij zijn liefste.

◄║►

HALTE

Als mijn handen niet bewegen
ben ik dan moe of treurig

ach richt je niet op spreuken
luister hoe de nacht valt.

◄║►

HOUTSNEDE

De boom is de mens
op maat gemaakt

lover groeit ons
boven het hoofd.

◄║►

ADEMTOCHT

Veronachtzaamd
passeren langs mijn neus
hele werelddelen

halve waarheden
onder het wakend oog
van een ontvreemde eigenaar.

◄║►

PIANO

Lege behuizing van de geest
alle ruimte om te ademen

witte wanden waar
de blik rust zuiver

een hand tast
juist voldoende

de toetsen
tot leven.

◄║►

ZIJ

Zij is een van hen
en allen
zijn zij ingewijd

hun gerustheid
baart mij
onrust van verlangen.

◄║►

Alfabetisme

SAMENHANG

Het is als de man
die graag tennist en
in andermans zwemmen
zijn slag niet herkent.

◄║►

BEDE

Wijs mij de plaats
waar ik mezelf doe geloven
in het woord als wet

waar voorbeelden
niet tellen
twijfel niet lokt

waar ik alleen
sta voor de almacht
van keuze

wijs mij de plaats
waar ik voortdurend
geloof.

◄║►

HERLEIDING

Niets dan waarheid beoogt
het wekkend woord

de rest is echo van
overdaad.

◄║►

WEEROM

De keuze zo vaak beproefd
gunt twijfel heil

wat waant men zich hartelijk
hoe betrapt men zich werkelijk?

◄║►

ONOMSTOTELIJK

Hij noemt geen waarheden
stelt enkel wandaad aan de kaak
en eigen opgetogen droefenis

al vraagt hij om vertier geboeid
wordt hij alleen door wat hem tart
de rest is afzet tegen flikflooi

waarachtig leeft men hard
hij is het woord dat zich weert
een draaikont op te stijve stoelen.

◄║►

BERICHT

Iedereen bezet
vrienden verspreid
opa dood
discussie nihil

allen tekort
velen te veel
eentje te weinig
alles vergeefs.

◄║►

Omgang

OP ZOEK

Ik geef een daad de naam verlies
en brand mijn tong aan toevoer

toch staat het woord te boek
als levenslang begaanbaar.

◄║►

ONS GEZAG

1.

Wij zijn niet meer
te achterhalen men
heeft ons ingehaald

ooit wilden we
in samenspel nog delen
waar nu de hoon ons voedt

wij zijn niet langer
aan het woord men
heeft ons verzaakt.

2.

En toch ligt
vormloos alles
in onze hand

de deur heiligt
je ruggelingse gang
tot thuiskomst

terwijl buiten wij
ademen
bij goden te gast.

◄║►

BUIK

Hij is zo ruim zijn buik
verteert alle
buitenwaartse waan.

◄║►

ANONIEM

De vlucht heeft hem
zijn naam genomen al
werd hij nooit genoemd

het bracht hem oude
bossen en beraad op
al wat leeft ten offer

de strijd gaat voort
vroeger kreet wordt
nu verwoord in wit

op elke vraag
liegt hij zijn
ware antwoord.

◄║►

STRIJDVRAAG

Als dichters kiekjes maken
woorden als vertier

wie biedt het leven pen
van verweer trouwens

waar kun je met gerust
hart slapen als

dichters kiekjes maken
woorden als verwaand.

◄║►

Kenbaar Verzaken

VREEMD

Zelfs het eigen huis
is mij vreemd

al haal ik er
opgelucht adem.

◄║►

VISSEN

Het neemt de gangbare omweg
van lust te pralen met begrip

zoals de maan pronkt in het water
waar wij kennelijk vissen.

◄║►

SLAG

Smeekschrift gelofte
hulde of bekentenis

eenmaal
slaat ieder zijn slag.

◄║►

BROKKEN

1.
Hij droeg een mantel
en sliep op open wegen

totdat de kou
hem van een huid voorzag.

2.
Hij werd onderzocht
maar leverde slechts tekens

van leven
meestal sliep hij.

3.
De nesteling
ligt ingebed

op zijn buik groeit
een warme hand.

4.
De vele jaren
dat ieder zijn best deed

de vele woorden
die iedereen sprak.