Zen

Overbodig braaf schrijf je
haiku’s op de frisgewassen
rug van de meester

met enig geluk
griezelt hij ontdaan
van zo’n kater

later samen wandelend
waardeer je het puffen
in zijn tred.

Uit de reeks: Dharmium/Lediging
Foto: Ofuro

◄║►

Lediging

LEDIGEN

Wat vraagt om naam
hoe stevig staan betrekkingen
je kleef- en camouflagemantels
rafelen van schaamte

je mond is moe, je lippen droog
hoe weinig spreek je nog
de oude taal van aandrang
elk prachtig woord gemachtigd

vanwege de ongereptheidswet
ben je voor leed aansprakelijk
maak dus doorheen aftandse praal
aanspraak op mysterie

bewust van herkomst en gebod
laaf je je lijf aan herstelplezier en
laat overvloed gelasten wereldwijd
de afschaffing van overbodigs.

◄║►

WIJS BEVRIJD

Vrede van klaar zijn
verbiedt ons niet
te leren

hoe wonderlijk
samenhang kan
regeren via vrijheid

en hoe te detailleren
ons gespetter in
deze geest van graniet.

◄║►

BARBAARS

Levensreddende gebaren
sprokkel je al gauw
op het doodloze pad

maar wat telt zo’n leven
immuun voor
oorsprong en bedoeling

goedheidsvreugde slechts
spruit weefsel
dat barbarij bezweert.

◄║►

VERTEREN

Het vuur vult
alle kanalen ledigend
van aanname en overdaad

als slimme consument
besef je geslaagd
verteren bewerkt ondergang

overleven voelt goedkoop
zodra eenmaal kristal
ontkiemt.

◄║►

ZEN

Overbodig braaf schrijf je
haiku’s op de frisgewassen
rug van de meester

met enig geluk
griezelt hij ontdaan
van zo’n kater

later samen wandelend
waardeer je het puffen
in zijn tred.

◄║►

VIRAAL

Miljarden parasiterende wezens
bewonen deze in bewustzijn
zich wanende vleesplaneet

razend reproductief
klontert hun archaïsche woeker
tot flanerend profiel

in mijn breinpulp amuseren zich
de vuur- en vochtmodules
van deze alchemische rakkers.

◄║►

STEM

Je ontmoet een levend wetboek
als het herboren woord
in jou neuriet
van vitale sterfelijkheid.

◄║►

Bijster

Met aardse stremming en
godsganselijk vermaak
brengt de vaart die ons drijft
slechts golf op golf verwarring

eerst denk je hoe vreemd
dat mijn zuur verdiend profiel
zo labiel moet imponeren

een beetje basilicum kalmeert en
de dis wordt vaardig goedgekeurd
voordat obsessie en fixatie
er met de buit vandoorgaan

zo leert men de truc
die elke wereldling benut
om ijverig te rentenieren

leer liever geesteswijn serveren
in alle kwijnende dagen
zodat aanvoer steeds urgenter wordt
en ieder mens onmisbaar

dan zal geen greintje spijt tot slot
bereid zijn ons te vergezellen
naar landgoed Opgelost.

Uit de reeks: Dharmium/Vlokbereid

◄║►

Deductie

Treur iets minder manneke
over waar je bent geweest en
waarom het maar niet lukte
toen

en vrouwke wees gerust
ouderdom zal echt speciaal
jouw deur niet willen mijden
ooit

stilaan uitbewogen
komen wij kroost onteigend
geboorteloos thuis
voorgoed.

Uit de reeks: Dharmium/Vlokbereid

◄║►

Vlokbereid

DEDUCTIE

Treur iets minder manneke
over waar je bent geweest en
waarom het steeds niet lukte
toen

en vrouwke wees gerust
ouderdom zal echt speciaal
jouw deur niet willen mijden
ooit

stilaan uitbewogen
komen wij kroost onteigend
geboorteloos thuis
voorgoed.

◄║►

HUISVESTING

Het levenswonder
kent geen uitverkorenen
ingezetenen slechts

op oceanische bodem
stroomt hun adem uit
het oog van bedoeling

vonk en vlok
laten elk smeltpunt
wervelen tot vredige gloed

zo ruim en snel
dat niets nog taalt naar
bewijs van bevrijding

eenmaal nietig
gehoorzaamt dit kadaver
hartsgerichte sturing en

hoopverdelgende opdracht
hetgeen ons laat resoneren
vezelverzorgd.

◄║►

DRAKENOOG

Ik keek in het oog van de draak
en zag liefde – het oog
keek in mij en zag waan

ik vroeg om bescherming en
kracht van bevrijding, het sloot zich
en schonk me zijn traan

daarmee opende ik het hart van
de wereld en wist niets
dan goedheid dit frêle bestaan.

◄║►

HET ANONIEME

Egobreinen zijn waanfonteinen
rond ethisch rekbare valkuilen
gaaf saluerende dwarrelvelden
die met hun explosief weefsel
ongrijpbaarste adem plooien
tot gemarmerd verband

een werkelijk oceanisch hart
vult zich dieper warmend
ruimte verslindend werpt het
licht op elk aan leven en
sterven gehoorzamend wezen
dat zich haar uit nood vertoont

menszijn is een leertraject van
uithuizigst slapen naar ontwaak
en stol tot vleesvracht en snurk
in karma wasemend vruchtwater
totdat plicht zich meldt straks en
zingenot zich voegt toch naar besef

zie dan hoe je vordert openlijk en
welke stappen zinvol zijn wie weet
waar dit wonderlijk bevel je voert
te midden van gevaar en schoonheid
geplaagd door twijfel en vertrouwen
zwenkend tussen houvast en verwerp

ach wat weten wij per saldo weinig
over waarde en verwaarloosbaars
hoezeer ontgaat ons dit ene pure
oorspronkelijk vervullend bestaan
terwijl storm op storm woedt buiten
en binnen brandhout slinkt

edeler noodzaak wil ontvlammen
en me verbinden met wie zicht vond
of oprecht zoekend is eenieder
gewaar het innerlijk serum
dat ons vlokjes de moed bereidt
tot leven in volheid.

◄║►

BIJSTER

Met aardse stremming en
godsganselijk vermaak
brengt de vaart die ons drijft
slechts golf op golf verwarring

eerst denk je hoe vreemd
dat mijn zuur verdiend profiel
zo labiel moet imponeren

een beetje basilicum kalmeert en
de dis wordt vaardig goedgekeurd
voordat obsessie en fixatie
er met de buit vandoorgaan

zo leert men de truc
die elke wereldling benut
om ijverig te rentenieren

leer liever geesteswijn serveren
in alle kwijnende dagen
zodat aanvoer steeds urgenter wordt
en ieder mens onmisbaar

dan zal geen greintje spijt ons
durven te vergezellen naar
landgoed Opgelost.

◄║►

VOETGANGER

Ook ik kreeg zo’n naam ooit
maar wist me geen raad

onze echtheid kan nooit anders
dan anoniem ontvlammen

elke goede stap
overstijgt zijn vele oorzaken

gelouterd viert onze stem
de vrucht van gemis.

◄║►