Kort lied

Vanaf de allerhoogste top van de berg
is geen grens te bekennen, waar ik ook kijk!
Niemand weet dat ik hier zit, alleen;
de ene maan straalt in een koude lente.

Voorjaarsbeleving is niet als de maan
die onbewogen de ruimte beheerst.
Ik mag nu wel even dit kort lied zingen,
maar mijn zingen is geen Zen.

Bron: Vertalingen / Hanshan

◄║►

Zo zal het zijn

Zo zal het zijn
hart zonder twijfel

zorgvuldig voeg ik
zonder bewegen niets toe

dan jouw klank niets
blijft onbespeeld alles

ademt jou schaamteloos
hanteert mij nodeloos

vleugelt jouw zang hier
door mijn heldengang.

Collectief gedicht,
ontstaan tijdens Stiltij-verdiepingsweekend krijgskunst 10-11 dec. 2011 te Hasselt.

◄║►

Lippen

Laat deze lippen zich zalven met leegte
nu wanhoop zelfs zich van jou keert
en jij eindelijk vallen leert.

Bron: Vertalingen / Mandelstam


Engelstalige bron 1:

Ah the kisslessness
Of emptiness,
And the fall you finally know is true,
When even destitution doesn’t want you.

Fragment uit: Bootleg love song, van Osip Mandelstam.
Bron: Wiman, Christian (tr.): Stolen air; selected poems of Osip Mandelstam. New York 2012, p. 29


Engelstalige bron 2:

Emptiness will smear
across my lips,
and a kick in the stomach will teach me
to be poor.

Fragment uit: Gedicht 226 (Moskou, Zoölogisch museum, maart 1931), van Osip Mandelstam.
Bron: Mandelstam, Osip: Complete Poetry of Osip Emilevich Mandelstam; translated by B. Raffel and Alla Burago. Albany 1973, p. 190

◄║►

Waseming

Als huid en hart elkaar opent
kern en contour vergaan
doordanst levenswaseming vederlicht
Mara’s droeve waan.

Uit de reeks: Oersteen/Wissen

◄║►

Wonder

Gunnende goedheid
voedt fijnst ons verteren
uit dieper verband
en steeds edeler bron

de rust van dit hart
zich in wonder belevend
schenkt duurzamer kracht
dan van werelden verwacht.

Uit de reeks: Oersteen/Wissen

◄║►

Bestaan

(Wyfke Tureluur)

Geef me een hoofd en
het hart neemt de benen

geef me een pen maar
geen woord weet zich raad

laat ik gaan zwerven waar
geen mens mij vermoedt

dat de dagen zich mogen rijgen
uit kralen van goedheid

om mijn ogen te onderwijzen
hoe echt jij bestaat.

Uit de reeks: Oersteen/Wissen

◄║►

Bereikbaar

Handhaaf
je heiligste
bereikbaarheid
voor weergaloze
werking

laat
grote goedheid
sliertgewijs
doorwasemen het
waangeweld.

Uit de reeks: Oersteen/Wissen
Afbeelding: Elpais

◄║►