Wonder

Verwelkom de verdorring
door reinigend hartsvuur
te laten smoren elke puls
die nog iets wil betekenen

eerdere bedoeling doortrekt
ons reëler dan stompjes
bedenksel van willekeur uit
falende overdaad

in gunnende goedheid jou
draagt fijnste beleving
en in dieper verband steeds
stroomt edelste adem

de rust van elk hart
zich in wonder belevend
schenkt betrouwbaarder kracht
dan uit werelden verwacht.

Uit de reeks: Oersteen/Wissen

◄║►

Bestaan

(Wyfke Tureluur)

Geef me een hoofd en
het hart neemt de benen

geef me een pen maar
geen woord weet zich raad

laat ik gaan zwerven waar
geen mens mij vermoedt

dat de dagen zich mogen rijgen
uit kralen van goedheid

om mijn ogen te onderwijzen
hoe echt jij bestaat.

Uit de reeks: Oersteen/Wissen

◄║►

Enso, een circulaire oefentrechter (audio)

Enso is een term uit de zen-calligrafie (shodo), letterlijk “circulaire vorm”.
Uit de reeks: Oersteen/Wissen

1.

De geest van dit gebaar
is een geboorte waarin
je absorbeert rondzwervend
tekort en overdaad

aandrang schatplichtig
verward en verwikkeld
aanvaard ik toekomstige spoeling
als stroom van ontwaken

niet verleid door de droom
van moeiteloosheid
weet oog in oog met lijden
illusie zich geen raad.

2.

Beschamend genoeg is de laatste
bocht om bodemwaarts
me te wenden naar essentiëler
zwellen en verdorren

uitblijvend antwoord
onrust en onzekerheid of
afkeer ook en houvast, het vele
betast ons celgewijs

maar kernachtiger wil verhitten
mij ongerept en allemachtig
gloeiend lava
dat geen steen zal stoppen.

3.

Het hartsoog kleurrijker
dan de wereldblik
zegent dit staketsel van
bloed en been en adem

via ragfijn spinsel in
levend verband
doet volheid slechts wat
wij nooit konden

zich delend vorm op vorm
uit heiligst behoeden
bekrachtigt het ons
vlokbestaan.

4.

De schijtende os wordt
stilaan ruimhartig
bewonderd continuüm
voor filosofen

uit natrillend haar
vluchten schichtige spinnen
want allen puurt uit
een archaïsch spektakel

dat jong en oud
conform de maat van
stremmen en vervoeren
vermaakt.

◄║►

Lieverdjes (audio)

Uit de bundel: Gutsend

LIEVERDJES

Lieverdjes uit glorietijd
strijden van nature
edel om ontwaken

al gonst de wereld nóg
zo loom dat droom
ons zal vermaken

nooit sterker huilt
een lerend hart dan
innerlijk bewogen

niets mooiers voedt
jouw waarheidsbloem dan
vuur van mededogen.

◄║►