Verholpen

Het was een misverstand
ook al zeg je
het heeft levens gekost

ongeschonden
het eeuwenoude schoeisel
van dwaalwegen

in vergeving ontvang ik
de gulheid die
verstokt moest ontberen

kernkracht
van dierbaars
in de smeulende haard

geheiligd nu zijn
de vodden van weleer
welriekender

weefsel herschonden
dineert op
lichtsnel bevel

in de hoek hier
snurkt de geschubde
welzijnsdraak

klaar
voor elke variant
van verwoesting.

Uit: Oersteen / Verhelpen.

◄║►

Onderricht

De ene geest
van alle leraren
behoudt hen
voor mij door
hun sterven
spreekt hij des
te pregnanter
hun tovertaal.

Uit: Oersteen / Verhelpen.

◄║►

Hulp

Er is hier niets anders
dan serumgeweld
belevingsgaten aan het vullen
middels brondistributie

jezelf helpen is leven
belichaamd te weten
door het komen en gaan
van vervolmakende kracht

maar ons stervelingen
zelden openbaart zich
de omvang en ernst van
diepst menselijk verlangen

uit ragfijne adem
in dit lijflijk laboratorium
steeds kernachtiger toch
slurpend de geest

van waarheidswerking
transformeert zich twijfel om
het aantoonbaar haveloze
tot een algenezend ritueel

dat zwervers mogen vieren
verslaafd en ontheemd
hoe men lijdend
leert

intiemste adel
lieve hulpknutselaar
alle wezens ongepolijst
hemelsbreed te laten glanzen.

Uit: Oersteen / Verhelpen.

◄║►

Dronk en dracht

Eindelijk openbaart iemand
zijn fijnmazige cirkel naadloos actief
om te sparen ons leerlingen
het beschamend rad van waan

de dronk van gelofte
de dracht van armoe
zij machtigen ons van nature
tot oorzaakloos bestaan

huldig deze goedheidsmens
in wiens mededogend arsenaal
geen spatje praal of tover
ieders heelheid hoedt

en brul de bevrijdingswens
van diens ongeboren hart dat
keer op keer herovert ons
op stervensdolle hellegloed.

Uit: Oersteen / Verhelpen.

◄║►

Levensgeheim

Deze grond absorbeert overbodigs
iedere korrel ademt goedheid
op wens van geheim

je belandt hier concentrisch
spiralend omlaag
uit niets dan driftig lijden

verbazend hoe weinig vraagt
aandacht of actie
waar levensvreugde regeert

deze reductie ten goede
aanvaarding ten volle
besteding ten nutte

lofprijst de totale mens
in eenvoud van aanpak en zicht
op context en bedoeling

hij neuriet zij danst
wij komen bijeen in steeds
wonderlijker weefsel

dat bewegingloos ademend
doortrilt kosmisch klankspel
van vurig, vochtig bevel.

Uit: Oersteen / Landerij.
Voor meer poëzie-audio, zie de podcast Vuurvocht

◄║►

Alomvattende aanpak

De alomvattende aanpak
vindt plaats in het kleinst
zich roerend atoom

dit is voldoende
visie voor juiste praktijk
van alomvattende aanpak.

Uit: Oersteen / Aangaan

◄║►

Wakend

Waar is eenieder ieder
leeft en werkt hartsgewijs

want gezorgd wordt alom
voor tijdloos bevoorraden

en routes verkennen
op bemoedigende zolen

wie behoed zo niet hoort
of pijnlijker nog ontwijkt

krijgt intiemer signaal
uit algoede wens

wervelend concentrisch
steeds krachtiger ontwaand

steeds minder belazerd
te zien de bijstere rijkdom

van ieders eeuwige
mens.

Uit: Oersteen / Landerij


◄║►